Kdo jsme

Organizace sdružuje členy z oborů blízkých informačním a komunikačním technologiím, kteří společně nebo samostatně realizují R&D projekty. Vycházíme z konceptu networkingu. Tedy vytvoření spolupracující základny (technologické platformy), kde jsou členové schopni realizovat větší projekty nebo zastupovat své zájmy s větším zázemím a silou nežli by bylo možné jednotlivě.

Sdružení je neziskovou organizací, vytváří u svých členů důvěryhodnou reputaci a umožňuje členům spolupracovat, vyhledávat ověřené partnery a sdílet své služby.

Nabízíme služby vlastní projektové kanceláře, které by jinak mezi obchodnímy společnostmi provázela řada konkurenčních komplikací. Například finanční vedení projektu a přeúčtování mezi členy, řízení projektu, využívání referencí, marketingu a další.

Proč se stát členem

Seed investice, dotace a financování
…není to snadné, ale jde to
Sdružení je pro investory zajímavým partnerem. Proto může svým členům zajistit financování, poskytnout potřebné informace včetně poradenství. A to nejen finance ze soukromé sféry, ale i z programů na podporu inovací a technologického rozvoje v ČR vyhlašovaných ministerstvy a agenturami se kterými jednáme.

Chcete si vyzkoušet svůj nápad?
Využijte zázemí organizační jednotky. S nulovým vkladem Vám v rámci sdružení zřídíme vlastní jednotku. Získáte statut `lehké` firmy. Relizujte nápad v networkingové spolupráci. Pokud se nápad neuchytí, nezůstane mrtvé s.r.o na obtíž, ale pouhá účelová neaktivní organizační jednotka sdružení. Pokud se nápad uchytí, založíte si společnost.

Jak může menší firma využívat silné projektové zázemí?
Samozřejmě spoluprací. Působíme v oboru, kde nejlepší produkty a služby vznikají právě při vzniku většího zázemí. Buď obchodního (aplikace pro iTunes, Internetové aplikace, atd.), nebo organizačního (velké IT společnosti realizující komplexní projekty). Pod určitou hranicí velikosti organizace a její izolovanosti, včetně izolace od zákazníků, nevzniká velká přidaná hodnota, i když její členové mají velký potenciál.

Jak zvýšit svojí konkurenceschopnost?
Nabídka služeb členů sdružení předčí rozsahem nabídku standardního menšího nebo středního podniku. Můžete nabízet komplexní služby a ucházet se o zakázky, které jako jednotlivec nebo menší firma nikdy nezrealizujete.

Navíc poskytujeme služby projektové kanceláře (projektové řízení, vyjednávání, smluvní vztah), které vytvářejí zázemí realizaci větších projektů ve spolupráci.

Nemusíte vyjednávat spolupráci na poslední chvíli
Je celkem běžné, že pro větší zakázky právě z uvedeného důvodu velikosti zakázky i velké firmy zakládají sdružení. Vy, v okamžiku zjištění zakázky, už členem budete a prostřednictvím organizačních jednotek využijete předpřipravených smluvních vztahů.

Zůstaňte koncentrovaní na to co umíte nejlépe
Rozvíjejte to v čem jste opravdu dobří. Jako člen sdružení se můžete naplno věnovat tomu, čemu rozumíte, ostatní činnosti efektivně zajistí ve spolupráci sdružení.

Jsem programátor – nechci se starat o vyjednávání zákaznické smlouvy. Pokud jsem právník – nechci se starat o programování. Jako obchodník se nebudu starat o programování a administrativu.

Jistě se najde víc důvodů proč spolupracovat, tak proč to nezkusit.