Zprostředkovali jsme spolupráci ZČU v Plzni s univerzitou ve Guineji

Technicallyours o.s. zprostředkovala a zajistila navázání spolupráce mezi Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU) a Univerzitou Gamala Abdela Nassera v Conakry (UGANC). Prorektor ZČU, Ladislav Čepička, podepsal 13. dubna 2016 smlouvu o spolupráci.

Cílem je navázat na velmi dobré vztahy, které dříve existovaly mezi Guinejskou republikou a Československem. Smlouva o spolupráci by měla být základem pro výchovu guinejských studentů v oblastech, které jsou pro tuto zemi klíčové: jde zejména o inženýrské a zdravotnické obory. Paralelně probíhají rovněž jednání jak s budoucími zaměstnavateli z Afriky, tak českými investory, kteří již s Guineou spolupracují, nebo chtějí své aktivity směřované do této země rozšířit. Prostor se otvírá rovněž studentům a vyučujícím, například prostřednictvím studijních či výzkumných pobytů a stáží.

Více informací také zde:
- Zpráva publikovaná na ZČU
- Zpráva publikovaná na UGANC


Podepsání smlouvy mezi univerzitami ZČU a UGANC. Zleva doprava: Ing. Etienne Samoura, MBA (Technicallyours), Dr. Doussou Lancinè TRAORE (rektor UGANC), doc. Ladislav ČEPIČKA, Ph.D. (prorektor ZČU)


Podepsání smlouvy mezi univerzitami ZČU a UGANC.


Etienne Samoura obdržel ocenění za obnovení spolupráce mezi univerzitami ČR a Guinéa. Zleva doprava: Ing. Etienne Samoura, MBA (Technicallyours), Dr. Doussou Lancinè TRAORE (rektor UGANC)


Podepsání smlouvy mezi univerzitami ZČU a UGANC.

Zprostředkovali jsme návštěvu společnosti UNICORN v Africe

Technicallyours o.s., česká nezisková organizace, zprostředkovala v srpnu 2015 pracovní setkání společnosti UNICORN Systems se západoafrickou společnost WAPP – West African Power Pool a to přímo v sídle společnosti WAPP v Africe, v Beninu. WAPP sdružuje celkem 14 zemí západní Afriky, kde zajišťuje elektroenergetickou přenosovou soustavu s cílem spolehlivě dodávat elektrickou energii v západoafrickém regionu.

Cílem cesty bylo navázat vztahy a spolupráci v oblasti energetiky, zejména systémů pro řízení a také případně v oblasti spolupráce s univerzitou KNUST v Ghaně. Setkání se také účastnil zástupce české ambasády v Ghaně. Za Technicallyours o.s. se účastnil pan Etienne Samoura.

V rámci návštěvy byly navázány kontakty na nejvyšší úrovni. Výsledkem je další rozvoj vztahů, který pokračoval návštěvou představitele WAPP na konferenci Unicorn Systems, pořádané v říjnu 2015 a oboustranným vyjádřením zájmu v pokračování na přípravě společných projektů. Těšíme se na další spolupráci v této klíčové oblasti energetiky.


Setkání ze zástupce české ambasády, WAPP, GRIDCo a Unicorn Systems v Accra – Ghana.


Návštěva CEB-Benin


Návštěva společnosti Ghana Grid Company Limited (GRIDCo) v Tema (Ghana) s Unicorn Systems (ČR)


Návštěva Energy Center Department of KNUST University v Kumasi (Ghana)

Studijní cesta v Evropě pro West African Power Pool

Technicallyours, česká nezisková organizace, uspořádala v měsících dubnu a květnu 2015 dvě studijní cesty pro západoafrickou společnost WAPP – West African Power Pool v České republice. WAPP sdružuje celkem 14 zemí západní Afriky, kde zajišťuje elektroenergetickou přenosovou soustavu s cílem spolehlivě dodávat elektrickou energii v západoafrickém regionu.

Zástupci společnosti WAPP navštívili českou společnost ČEPS, a.s., která provozuje a rozvíjí elektroenergetickou přenosovou soustavu v ČR, a která se podílela na organizaci studijní cesty. Cílem návštěvy bylo seznámit zástupce WAPP s podstatou řízení přenosových soustav v ČR a v Evropě, používanými technologiemi, specifiky spojenými s provozováním přenosových soustav a s problematikou propojování evropských trhů s elektřinou. Zástupci organizace WAPP ocenili především praktické informace a zkušenosti expertů ČEPS získané na cestě k cílovému řešení EU, tj. vytvoření jednotného evropského elektroenergetického trhu. Součástí návštěvy byla i odborná přednáška na půdě hlavního dispečinku ČEPS, kde zástupci WAPP mohli vidět dispečerské řízení v praxi a načerpat detailní informace o této problematice. Informace na semináři podávali také zástupci Energetického regulačního úřadu a českého operátora trhu s elektřinou OTE, a.s. Zástupci společnosti WAPP dále navštívili společnost Unicorn, která dodává počítačové systémy pro energetiku.

V rámci návštěvy byly navázány kontakty na nejvyšší úrovni, které by měly napomoci k dalšímu rozvoji spolupráce se západoafrickým regionem a společností WAPP. Děkujeme znovu touto cestou všem účastníkům za vysoce přínosný a profesionální přístup a těšíme se na další spolupráci v této klíčové oblasti energetiky.