Představenstvo a vedoucí organizačních jednotek.

Luboš Král - R&D projekty, startup projekty, investice, poradenství, školení
…pracoval více jak 11 let na outsourcingových projektech, charakteristických dlohoudobou partnerskou spoluprací s většími zákazníky.

Jeho zodpovědnost sahala od řízení vývojových a testovacích projektů, přes řízení obchodní spolupráce s partnery a vyhledávání nových příležitostí, včetně přenosu technologií. A to pro zákazníky zejména z Evropy a USA.

Dále spolupracoval na výzkumných projektech v rámci EU a ČR. Jako průmyslový partner zajišťoval spolupráci s ČVUT a výzkumnými týmy, včetně vytváření startup společností pro komercializaci výzkumu.

Luboš Král vystudoval ČVUT v Praze a zde také obdržel titul Ph.D. v oboru Řídicí technika a Robotika.


…více na LinkedIn
 
Jan Němeček - R&D projekty, specializace na vyjednávání a formálně-právní aspekty realizace projektů
… počínaje rokem 1991 se účastní a pracoval na vyjednávání a organizování fůzí, akvizic a investičních projektů v ČR, západní Evropě a Ruské federaci pro převážně nadnárodní klientelu v oblasti bankovnictví a energetiky.


…více na LinkedIn
 

Zuzana Šochová - R&D projekty, specializace na školení a kurzy
…více než 10 let se pohybuje v oblasti ICT, kde pracovala na různých úrovních od pozice SW vývojáře až po ředitele zodpovědného za řízení projektů.

Byla zapojena do projektů různých velikostí od několika týdnů až po 2 roky, spolupracovala s menšími českými firmami i velkými zahraničními korporacemi (USA, Německo, Rakousko, Británie).

V současné době se věnuje se poradenské a konzultační činnosti.
Má zkušenosti s klasickými i moderními metodami projektového řízení, Agilním metodám se věnuje od roku 2005. Koučingu a rozvoji managerů a zaměstnanců se intenzivně věnuje poslední 2 roky.

Zuzana Šochová vystudovala ČVUT v Praze a titul MBA získala na Sheffiled Hallam University.


…více na LinkedIn
 

Etienne Samoura - R&D projekty, networking, startup projekty
…pracoval v Technologickém a inovační centru TIC ČVUT v Praze (BIC ČVUT). Působil zde jako odborný poradce pro malé a střední podniky, jako vedoucí oddělení Transferu technologií a informací a Poradenství a projektového řízení. Podílel se na přípravě návrhů národních a mezinárodních projektů a na naplňování jejich cílů. V oblasti marketingu a managementu také pracoval ve  strojírenském podniku EGCA, Guinea.

Je nositelem certifikátů Agentury České republiky pro rozvoj podnikání a Organizace UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) pro problematiku malých a středních podniků a manažerské poradenství.

Etienne Samoura vystudoval ČVUT v Praze a zde také obdržel titul Ing. v oboru ekonomika řízení elektrotechniky a energetiky. Titul MBA získal na na francouzsko-českém institutu při Vysoké škole ekonomické v Praze.

Na matematicko-fyzikální fakultě Polytechniky v Konakry, Guinea, získal titul licenciát (MatPhLic.).


…více na LinkedIn