Studijní cesta v Evropě pro West African Power Pool

Technicallyours

Technicallyours, česká nezisková organizace, uspořádala v měsících dubnu a květnu 2015 dvě studijní cesty pro západoafrickou společnost WAPP – West African Power Pool v České republice. WAPP sdružuje celkem 14 zemí západní Afriky, kde zajišťuje elektroenergetickou přenosovou soustavu s cílem spolehlivě dodávat elektrickou energii v západoafrickém regionu.

Zástupci společnosti WAPP navštívili českou společnost ČEPS, a.s., která provozuje a rozvíjí elektroenergetickou přenosovou soustavu v ČR, a která se podílela na organizaci studijní cesty. Cílem návštěvy bylo seznámit zástupce WAPP s podstatou řízení přenosových soustav v ČR a v Evropě, používanými technologiemi, specifiky spojenými s provozováním přenosových soustav a s problematikou propojování evropských trhů s elektřinou. Zástupci organizace WAPP ocenili především praktické informace a zkušenosti expertů ČEPS získané na cestě k cílovému řešení EU, tj. vytvoření jednotného evropského elektroenergetického trhu. Součástí návštěvy byla i odborná přednáška na půdě hlavního dispečinku ČEPS, kde zástupci WAPP mohli vidět dispečerské řízení v praxi a načerpat detailní informace o této problematice. Informace na semináři podávali také zástupci Energetického regulačního úřadu a českého operátora trhu s elektřinou OTE, a.s. Zástupci společnosti WAPP dále navštívili společnost Unicorn, která dodává počítačové systémy pro energetiku.

V rámci návštěvy byly navázány kontakty na nejvyšší úrovni, které by měly napomoci k dalšímu rozvoji spolupráce se západoafrickým regionem a společností WAPP. Děkujeme znovu touto cestou všem účastníkům za vysoce přínosný a profesionální přístup a těšíme se na další spolupráci v této klíčové oblasti energetiky.