Zprostředkovali jsme spolupráci ZČU v Plzni s univerzitou ve Guineji

Technicallyours

Technicallyours o.s. zprostředkovala a zajistila navázání spolupráce mezi Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU) a Univerzitou Gamala Abdela Nassera v Conakry (UGANC). Prorektor ZČU, Ladislav Čepička, podepsal 13. dubna 2016 smlouvu o spolupráci.

Cílem je navázat na velmi dobré vztahy, které dříve existovaly mezi Guinejskou republikou a Československem. Smlouva o spolupráci by měla být základem pro výchovu guinejských studentů v oblastech, které jsou pro tuto zemi klíčové: jde zejména o inženýrské a zdravotnické obory. Paralelně probíhají rovněž jednání jak s budoucími zaměstnavateli z Afriky, tak českými investory, kteří již s Guineou spolupracují, nebo chtějí své aktivity směřované do této země rozšířit. Prostor se otvírá rovněž studentům a vyučujícím, například prostřednictvím studijních či výzkumných pobytů a stáží.

Více informací také zde:
- Zpráva publikovaná na ZČU
- Zpráva publikovaná na UGANC


Podepsání smlouvy mezi univerzitami ZČU a UGANC. Zleva doprava: Ing. Etienne Samoura, MBA (Technicallyours), Dr. Doussou Lancinè TRAORE (rektor UGANC), doc. Ladislav ČEPIČKA, Ph.D. (prorektor ZČU)


Podepsání smlouvy mezi univerzitami ZČU a UGANC.


Etienne Samoura obdržel ocenění za obnovení spolupráce mezi univerzitami ČR a Guinéa. Zleva doprava: Ing. Etienne Samoura, MBA (Technicallyours), Dr. Doussou Lancinè TRAORE (rektor UGANC)


Podepsání smlouvy mezi univerzitami ZČU a UGANC.